0931.899.575

Monday, October 26, 2020
Trang chủ Blog VTE Blog sư phạm

Blog sư phạm

Có tiếp tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm? Phải học chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nào

Có tiếp tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm? Phải học chương trình bồi dưỡng nào Người hỏi Bùi Thị Thuỳ Chi - Quảng...

Tạm dừng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THPT

Thông tin về việc tạm dừng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THPT Theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2014 của Bộ Giáo...

Nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2

Nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2 là gì? Chương trình nghiệp vụ sư phạm bậc 1 (trước đây) được ban hành kèm...

Nghiệp vụ sư phạm là gì? Ai cần học chứng chỉ sư phạm

Nghiệp vụ sư phạm là gì? Nghiệp vụ sư phạm là chương trình bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ...