0968.433.499

Saturday, July 31, 2021
Trang chủ Nội dung đào tạo Đào tạo ngắn hạn khác

Đào tạo ngắn hạn khác

Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH Lưu ý: Do dịch bệnh nên sẽ tổ chức lớp học online vào các...

Chứng chỉ xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu

Điều kiện đối với cơ sở có dịch vụ xoa bóp bấm huyệt Ngoài việc cơ sở phải đáp ứng đủ điều kiện về cơ...

Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc người già

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Chương trình: Nghiệp vụ chăm sóc người già (khóa học cơ bản và nâng cao) Trình...

Tập huấn phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học

Khóa Tập huấn phòng, chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học tại các cơ sở thẩm mỹ Đối tượng...

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Căn cứ nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/11/2009 về kinh doanh xăng dầu Căn cứ nghị định số 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 về quy định xử...

Đào tạo kế toán trưởng

Nghiệp vụ kế toán trưởng dành cho những người đã tốt nghiệp đại học chuyên môn về tài chính, kế toán đã qua công tác...

Đào tạo kế toán tổng hợp

KHOÁ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hiện các công ty nhỏ và vừa chỉ cần tuyển 1 kế toán và yêu cầu kế toán...