0968.433.499

Saturday, July 31, 2021
Trang chủ Nội dung đào tạo Đào tạo báo chí - quản trị nhân sự - PR

Đào tạo báo chí - quản trị nhân sự - PR

Nghiệp vụ quản trị nhân sự

LỚP NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ I. Đối tượng tham gia: - Sinh viên trường ĐH KHXH&VN và các trường ĐH trên địa bàn - Cán...

Nghiệp vụ báo chí

CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ 1. Đối tượng tham gia - Các phóng viên tập sự; - Sinh viên đã tốt nghiệp/đang học tại các...

Nghiệp vụ quan hệ công chúng

NGHIỆP VỤ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) 1. Đối tượng tham gia - Sinh viên trường ĐH KHXH&VN và các trường ĐH trên địa bàn - Cán...