Có tiếp tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm? Phải học chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nào

0
215

Có tiếp tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm? Phải học chương trình bồi dưỡng nào

Người hỏi Bùi Thị Thuỳ Chi – Quảng Ngãi
Chi tiết câu hỏi: Tôi đang học năm 4, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và có nguyện vọng đi dạy học sau khi tốt nghiệp. Tôi được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định tạm dừng bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trong 2 năm kể từ năm 2014.Tôi xin hỏi, đến nay, các trường có tiếp tục được đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông (THPT) không? Nếu tôi học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trung cấp thì có thể dạy tiểu học, trung học cơ sở (THCS) hoặc ở trung tâm ngoại ngữ không? Nếu tôi có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THPT thì tôi chỉ được dạy THPT hay các cấp đều có thể dạy được?

Trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm dừng bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt học nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT vẫn đang có hiệu lực. Vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm vẫn đang dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT.

Theo Điều 77 Luật Giáo dục, trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo như sau:

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học.
– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS.
– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT.
– Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành ở cơ sở dạy nghề.
– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên giảng dạy trung cấp.
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ.

Theo đó, không thể có một chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giúp trở thành giáo viên dạy ở nhiều cấp học. Mỗi Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có mục tiêu khác nhau.

Ví dụ: Mục tiêu chung của Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học (Quyết định số 6042/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011) là “Trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học”.

Mục tiêu chung của Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013) là “Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng theo chương trình này, người học có năng lực nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu chuẩn nghiệp vụ sư phạm của người giáo viên trung cấp chuyên nghiệp để thực hiện hoạt động dạy học và giáo dục theo chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Ngoài ra, để có thể trở thành giáo viên, sinh viên Bùi Thị Thuỳ Chi cần phải qua thi/xét tuyển dụng đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ sở giáo dục hoặc của trung tâm ngoại ngữ.

VTE sưu tầm từ website http://chinhsachonline.chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây