Nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2

0
299

Nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2 là gì?

Chương trình nghiệp vụ sư phạm bậc 1 (trước đây) được ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là chương trình bồi dưỡng dành cho giáo viên dạy cấp 1, 2, 3.
Còn chương trình nghiệp vụ sư phạm bậc 2 (trước đây) được ban hành kèm theo ban hành kèm theo Quyết định số 2988/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho giáo viên Dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN?

Theo thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ban hành ngày 28/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, “…Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2013. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 (ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 2988/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho giáo viên Dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp…” – trích điều 2 của thông tư.

Tham khảo: chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

Như vậy để đi dạy các trường trong hệ thống giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, dạy trung cấp chuyên nghiệp, dạy trung tâm… thì học viên chỉ cần lấy chứng chỉ nghiep vu su pham theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN.

Tuy nhiên, lại có thông tư về việc tạm dừng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trung học phổ thông. Thông tin này có đúng không ?

Để trả lời cho câu hỏi đó, xin vui lòng tham khảo bài viết:
Tạm dừng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trung học phổ thông

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây