0968.433.499

Saturday, July 31, 2021
Trang chủ Nội dung đào tạo Đào tạo an toàn - xây dựng

Đào tạo an toàn - xây dựng

Huấn luyện an toàn lao động theo thông tư 27

Chương trình huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động (Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH) Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18...

Huấn luyện giảng viên an toàn lao động

HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động...

Đào tạo an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44

ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP Thời gian qua, công tác an toàn vệ...

Lớp quản lý tòa nhà

LỚP QUẢN LÝ TÒA NHÀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO  KHÓA HỌC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ TÒA NHÀ -  Căn cứ nghị...

Lớp học thí nghiệm xây dựng và quản lý phòng thí nghiệm

LỚP HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO MỞ...

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc khối lượng và lập dự toán

 LỚP HỌC NGHIỆP VỤ ĐO BÓC VÀ LẬP DỰ TOÁN CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ...

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

LỚP HỌC CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU 43 VÀ NGHỊ ĐỊNH 63 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ...

Lớp học nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng

LỚP HỌC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG...

Lớp bồi dưỡng môi giới, định giá, quản lý sàn bất động sản

LỚP HỌC MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ SÀN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO ĐÀO TẠO...

Lớp bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trình xây dựng

LỚP HỌC CHỨNG NHẬN CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  - Căn cứ...

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án

LỚP HỌC CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN, GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ...

Lớp nghiệp vụ xăng dầu

THÔNG BÁO  “V/v tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch cấp Giấy chứng nhận các lớp về nghiệp vụ trong kinh doanh xăng dầu...

Lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy

MỞ LỚP HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ PCCC Nhằm đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy trong...