Đào tạo an toàn xây dựng

Đào tạo an toàn xây dựng

Lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy

THÔNG BÁOMỞ LỚP HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ PCCC♦ HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Ở ĐÂU TỐT NHẤT...

Đào tạo an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44

THÔNG BÁOĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP Thời gian qua, công tác an toàn...

Lớp quản lý tòa nhà

LỚP QUẢN LÝ TÒA NHÀCÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆTTHÔNG BÁO KHÓA HỌC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ TÒA NHÀ-  Căn cứ nghị...

Lớp nghiệp vụ xăng dầu

THÔNG BÁO “V/v tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch cấp Giấy chứng nhận các lớp về nghiệp vụ trong kinh doanh xăng dầu...

Lớp học thí nghiệm xây dựng và quản lý phòng thí nghiệm

LỚP HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆMCÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆTTHÔNG BÁOMỞ...

Lớp học quản lý vận hành nhà chung cư

LỚP HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯCÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆTTHÔNG BÁOKHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ...

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc khối lượng và lập dự toán

 LỚP HỌC NGHIỆP VỤ ĐO BÓC VÀ LẬP DỰ TOÁNCÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆTTHÔNG BÁOMỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ...

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

LỚP HỌC CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU 43 VÀ NGHỊ ĐỊNH 63CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ...

Lớp học nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng

LỚP HỌC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGCÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆTTHÔNG...

Lớp bồi dưỡng môi giới, định giá, quản lý sàn bất động sản

LỚP HỌC MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ SÀN BẤT ĐỘNG SẢNCÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆTTHÔNG BÁOĐÀO TẠO...

Khóa học khác