quản lý mầm non, chủ trường mầm non

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ quản lý trường mầm non

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ quản lý trường mầm non
Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ văn thư lưu trữ, quản trị văn phòng

Xem mẫu chứng chỉ nghiệp vụ văn thư lưu trữXem chương trình nghiệp vụ văn thư lưu trữ
nghiep-vu-su-pham-day-nghe

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Chương trình dành cho giáo viên dạy tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề,...
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non

Xem mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non
Nghiệp vụ sư phạm giáo viên tccn

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN. Chương trình ban hành theo 10/2013/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và...
Nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ - ĐH

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ-ĐH

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ-ĐH. Chương trình ban hành theo thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng bộ...

Khóa học khác