0938.855.452

Monday, October 12, 2020
Trang chủ Lịch thi và kết quả thi

Lịch thi và kết quả thi

Kết quả thi và lịch trả chứng chỉ lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ- ĐH, khóa thi tháng 1/2017

Thông báo về lịch trả chứng chỉ lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên  Khóa thi kết thúc vào tháng 01/2017 Hiện nay đã có kết...

Lịch thi cuối khóa lớp nghiệp vụ sư phạm mầm non, bảo mẫu tháng 12/2016

Lịch học và lịch thi cuối khóa các chuyên đề còn lại lớp nghiệp vụ sư phạm mầm non và bảo mẫu. Khóa Thời gian Môn Ghi chú LỊCH...

Lịch thi cuối khóa lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ-ĐH k8

LỊCH THI CUỐI KHÓA LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CĐ-ĐH K8 (Khóa K8/2016 - Ngày thi 07,08/1/2017) STT Thời gian Thời lượng Học phần Ngày 07.01.2017 (Sáng _ Thứ...

Lịch thi cuối khóa lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN K20

LỊCH THI CUỐI KHÓA LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN K20 (Khóa K20/2016 - Ngày thi 24,25/12/2016) STT Thời gian Thời lượng Học phần Ngày 24.12.2016 (Chiều  Thứ Bảy) 1 15h -...