0968.433.499

Saturday, July 31, 2021
Trang chủ Nội dung đào tạo Văn thư - thư ký

Văn thư - thư ký

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng

Công tác văn thư có vai trò quan trọng, không thể thiếu được trong hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Hoạt...

Khóa học nghiệp vụ thư ký văn phòng

Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –...

Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch

CHƯƠNG TRÌNH HỌC, ÔN, THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Chương trình: Theo quy định của tổng cục du...