Đào tạo văn thư - thư ký - du lịch

Đào tạo văn thư - thư ký - du lịch

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới và các kỹ năng...
Nghiệp vụ thông tin thư viện

Nghiệp vụ thông tin thư viện

ĐÀO TẠO LỚP NGHIỆP VỤ THÔNG TIN – THƯ VIÊNI. MỤC ĐÍCH LỚP HỌC Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn...

Khóa học khác