Monday, November 27, 2023

Thông báo về kế hoạch thi tuyển công chức năm 2022 – Sở nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ
Số: 5702/TB-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 THÔNG BÁO
Về kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022

Căn cứ Nghị định số 138/2000/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ nghị quyết số 4234/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm ;

Sở nội vụ thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 như sau:

Xem chi tiết thông tư văn bản tại đây 5702. TB-SNV.signed

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

MẪU CHỨNG CHỈ

KHÓA HỌC KHÁC

Chat Zalo OA
Chat Facebook
0899.452.455