Monday, May 20, 2024

Tổng hợp các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (update Tháng 12/2022)

Nghiệp vụ sư phạm giáo viên Tiểu học

Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của BGDĐT.
– Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học. Xem thông tư chi tiết tại đây

Đối tượng tham gia phù hợp

– Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).
– Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Nội dung chương trình học

– Ban hành kèm theo thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Khối lượng chương trình: 35 tín chỉ bao gồm 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn. Xem nội dung chi tiết tại đây

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký (theo mẫu)
– Bản sao bằng cử nhân (có chứng thực)
– Bản sao CCCD/CMND (có chứng thực)
– 02 ảnh thẻ 3×4

Thông tin về khóa học

– Học phí: 6.300.000đ (180.000đ/1TC)
– Khai giảng: Liên tục hàng tháng
– Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc T7,CN
– Hình thức học: Online và Offline
– Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm Đào Tạo VTE

Nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT

Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của BGDĐT.
– Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. Xem chi tiết thông tư tại đây

Đối tượng tham gia phù hợp

– Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/ THPT
– Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Nội dung chương trình học

– Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Khối lượng chương trình: 34 tín chỉ bao gồm 32 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn. Xem nội dung chi tiết tại đây

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký (theo mẫu)
– Bản sao bằng cử nhân (có chứng thực)
– Bản sao CCCD/CMND (có chứng thực)
– 02 ảnh thẻ 3×4

Thông tin về khóa học

– Học phí: 6.120.000đ (180.000đ/1TC)
– Khai giảng: Liên tục hàng tháng
– Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc T7,CN
– Hình thức học: Online và Offline
– Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm Đào Tạo VTE

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (Sơ cấp)

Update mới nhất tháng 12/2022: Đã có chương trình mới theo thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội (Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp)
CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT Thong-tu-chuong-trình-boi-duong-nghiep-vu-va-chung-chi-nghiep-vu-SPGDNN

Căn cứ pháp lý

– Căn cứ theo Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội. Xem thông tư chi tiết tại đây
– Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp. Xem chương trình tại đây

ĐT học nghiệp vụ sư phạm sơ cấp nghề

– Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc đối tượng bồi dưỡng đạt chuẩn;
– Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

Mục tiêu của khóa học

Học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, người học có được những năng lực sau:
– Biên soạn được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Tổ chức thực hiện được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Đánh giá được kết quả học tập của người học;
– Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Quản lý học sinh, hồ sơ dạy học trình độ sơ cấp theo đúng quy định.

Nội dung chương trình

– Ban hành kèm theo thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội
– Thời lượng: 160 giờ (Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút)
+ Lý thuyết: 50 giờ.
+ Thực hành, thảo luận, bài tập: 104 giờ.
+ Kiểm tra: 06 giờ.

Thông tin về khóa học

– Học phí: 2.500.000đ
– Khai giảng: Liên tục hàng tháng
– Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc T7,CN
– Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm VTE

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (TC, CĐ)

Update mới nhất tháng 12/2022: Đã có chương trình mới theo thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội (Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp)
CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT Thong-tu-chuong-trình-boi-duong-nghiep-vu-va-chung-chi-nghiep-vu-SPGDNN

Căn cứ pháp lý

– Căn cứ theo Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội. Xem thông tư chi tiết tại đây
– Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng. Xem chương trình tại đây

ĐT học nghiệp vụ sư phạm TC, CĐ nghề

– Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng
– Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ trung cấp;
– Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trình độ trung cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng.

Mục tiêu của khóa học

Học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Người học có được những năng lực sau:
– Thiết kế được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Tổ chức dạy được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;
– Quản lý hồ sơ dạy học trình độ trung cấp theo đúng quy định;
– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh;
– Tổ chức được hoạt động giáo dục ở trường trung cấp, trường cao đẳng;
– Biên soạn được chương trình đào tạo, đề cương môn học, mô-đun của ngành/nghề đào tạo;
– Tổ chức thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp ở trường trung cấp, trường cao đẳng

Nội dung chương trình

– Ban hành kèm theo thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội
– Xem nội dung chương trình chi tiết tại đây

Thông tin về khóa học

– Học phí: 3.000.000đ
– Khai giảng: Liên tục hàng tháng
– Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc T7,CN
– Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm VTE

Nghiệp vụ sư phạm giảng viên ĐH, CĐ

Căn cứ pháp lý

– Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao Đẳng ban hành theo thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT (Xem thông tư) ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Với trình độ chuyên môn và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên này, các giảng viên có đủ điều kiện để giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng (hoặc một số cơ sở giáo dục khác)

Đối tượng học nghiệp vụ sư phạm ĐH, CĐ

– Là giảng viên các học viện, trường đại học cao đẳng nhưng chưa qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
– Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
– Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
– Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Nội dung chương trình học

– Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ (15 tín chỉ bắt buộc và 5 tín chỉ tự chọn)
– Xem nội dung chương trình học chi tiết tại đây

Lưu ý: Theo hướng dẫn của Thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT thì có thể miễn một số chuyên đề đối với các đối tượng đang tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học (Liên hệ trung tâm để được tư vấn chi tiết hơn)

Hồ sơ khi tham gia khóa học

– Phiếu đăng ký học (Theo mẫu)
– Bản photo CMND/CC (công chứng)
– Bản photo bằng tốt nghiệp ĐH (bản công chứng)
– 2 ảnh 3 x 4cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

Thông tin về khóa học

– Học phí: 3.000.000đ – 2.700.000đ
– Khai giảng: Liên tục hàng tháng
– Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc T7,CN
– Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm VTE (có khóa học Online)

Khóa học nghiệp vụ sư phạm mầm non

Tại sao cần phải học chứng chỉ này?

– Trong trường mầm non, ngoài những giáo viên và nhân viên là những người được đào tạo chuyên môn về mầm non trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học…
Thì những người có kinh nghiệm và chuyên môn như: âm nhạc, hội họa, dạy võ, dạy thể dục nhịp điệu, dạy kỹ năng sống… Họ muốn công tác và làm nhân viên, giáo viên hướng dẫn trong các trường mầm non thì phải được bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ sư phạm mầm non.

Mục tiêu khóa học NV sư phạm mầm non

+ Chương trình này nhằm trang bị cho người học một số năng lực để thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
+ Trình bày và giải thích được những nội dung cơ bản về tâm lý và giáo dục trẻ mầm non, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non; tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non, công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

+ Áp dụng những kiến thức về quản lý giáo dục mầm non, tâm sinh lý, dinh dưỡng của trẻ mầm non, phương pháp sư phạm để lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi, từng cá nhân, điều kiện thực tế và bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
+ Có nhận thức đúng đắn về giáo dục mầm non, yêu nghề, mến trẻ và có trách nhiệm cao với công việc, tôn trọng pháp luật và quy định tại nơi làm việc.

Các chuyên đề của khóa học

– Tâm lý học mầm non
– Sinh lý trẻ mầm non
– Chăm sóc, vệ sinh và dinh dưỡng cho trẻ mầm non
– Giao tiếp sư phạm mầm non
– Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non
– Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
– Đánh giá trong giáo dục mầm non
– Thực tập tại cơ sở giáo dục mầm non

Thông tin về khóa học

– Học phí: 3.000.000đ – 2.700.000đ
– Khai giảng: Liên tục hàng tháng
– Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc T7,CN
– Địa điểm học: Tại các cơ sở của Trung Tâm VTE (có khóa học Online)

Thông tin liên hệ và hướng dẫn đăng ký học

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VTE – CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT
• Email: giaoduccongngheviet@gmail.com
• Tel: (028)66575511 – (028)66575522 – (028)66575533
• Hotline: 0968.433.499 – Zalo: 0968.433.499
• Trụ sở chính: 122/12E Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
• Chi nhánh 1: 10B Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM
• Chi nhánh 2: 80 GS1, P. Đông Hòa, Tx Dĩ An, Bình Dương (Cách Big C Dĩ An 100m)
• Tại Đà Nẵng: 105 Lê Sát, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
• Tại các tỉnh: Tổ chức khi đủ số lượng đăng ký (Xin vui lòng liên hệ trung tâm)

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 
Call / Zalo: 0968.433.499 (Hỗ trợ 24/7)Tư vấn hỗ trợ 24/7:
0968.433.499  0938.855.352  0938.855.452  0985.346.633  0938.550.020  0938.550.052  0899.467.466  0899.468.466  0899.469.466  0899.477.466  0938.550.575  0931.899.575  0931.888.575  0899.450.455  0899.451.455  0899.452.455  0932.625.552  0968.433.499

Các thông tư và văn bản liên quan

Một số hình ảnh về các khóa học

Một số thắc mắc thường gặp và giải đáp

Tham gia BÌNH LUẬN dưới bài viết để được tư vấn về khóa học và hướng dẫn đăng ký học

104 BÌNH LUẬN

 1. em tốt nghiệp ngành ngôn ngữ anh loại khá muốn học khoá nvsp online buổi tối để có bằng dạy học ( từ trẻ đến lớn đều có thể là đối tượng học sinh) thì e nên đăng ký khoá nvsp nào là tốt nhất và cách thức đăng kí ra sao, học trong bao lâu. xin ad giải đáp thắc mắc giúp em ạ. Xin cảm ơn

  • Bạn để lại sdt, bạn phụ trách lớp sẽ liên hệ lại tư vấn chi tiết cho bạn và hướng dẫn bạn làm hồ sơ đăng ký nhé

 2. Mình tốt nghiệp đh, muốn đăng ký học trực tuyến lớp chứng chỉ sư phạm dạy nghề thì như thế nào ạ

  • Bạn để lại sdt để được tư vấn chi tiết và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký học ạ

 3. Ad cho mình hỏi bên Trung tâm mình có dạy lấy chứng chỉ nghề sư phạm ( sơ cấp) để làm giáo viên dạy lái oto thực hành không ạ

  • Dạ, bên trung tâm đang có khóa học học online ạ. Anh để lại sdt, bạn phụ trách lớp sẽ liên hệ lại tư vấn chi tiết và hướng dẫn anh đăng ký học ạ

  • Bạn dạy piano là dạy ở ngoài hay trường cấp 1,2,3 vậy ạ. Bạn để lại sdt bạn phụ trách lớp sẽ liên hệ lại tư vấn chi tiết cho bạn và hướng dẫn bạn đăng ký học nhé

 4. Mình có bằng Cao Đẳng biểu diễn nhạc cụ. Giờ mình muốn học nvsp môn âm nhạc thì có được không ạ? Và có thể học dạy cấp mấy?

 5. Em đang là sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ anh thì có thể học nghiệp vụ sư phạm tiếng anh được không ạ?

  • Năm cuối không học được em nhé. Phải đang xét bằng tốt nghiệp thì mới học được

 6. Mình tốt nghiệp thpt muốn hoc để làm giáo viên mầm non,muốn lấy chứng chỉ thì như nào ạ,mk vần đc tư vấn

  • Giờ muốn trở thành giáo viên mầm non bạn phải học cao đẳng hoặc đại học ngành sư phạm mầm non. Còn trong trường hợp của bạn chỉ có thể học chứng chỉ bảo mẫu hoặc nghiệp vụ sư phạm mầm non (nếu bạn có năng khiếu về chuyên môn VD như Âm nhạc) thì có thể đứng phụ lớp. Bạn để lại sđt để được tư vấn chi tiết ạ

 7. Em học Cao đẳng sư phạm Sinh Hóa, sau đó học Đại học sư phạm Sinh ( đã có bằng). Hiện đang làm nhân viên thiết bị trường THCS, lúc trước em có được giảng dạy nhưng giờ không được nữa. Em muốn hỏi: em có được học để cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm môn Công nghệ không ạ? Tại chỗ em đang thiếu GV dạy Công nghệ cấp THCS (bên phòng Nội vụ bảo nếu có chứng chỉ này thì có thể sắp xếp giảng dạy môn Công nghệ)

  • Em học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề nhé. Em có thể để lại SĐT để được tư vấn chi tiết và hướng dẫn đăng ký học

  • Em chưa có bằng đại học thì chưa dạy cấp 3 được nhé. Em để lại SĐT để được tư vẫn kỹ hơn nhé

  • Hiện tại do dịch nên sẽ tổ chức học online bạn nhé. Bạn để lại SĐT để được tư vấn và hướng dẫn đăng ký học ạ

 8. Muốn hoc nvsp để tham gia dạy lái xe B2, vậy tôi nên học chứng chỉ loại nào? học phí bao nhiêu và nơi học ở đâu. Hien toi dang o sài gòn.
  DT: 079.3711.502

 9. Cho mình hỏi chứng chỉ NVSP giành cho Giáo viên TCCN hiện nay là không đi dạy được cấp THCS và THPT rồi ạ. Vậy giờ mình phải học lại chứng chỉ khác để được đi dạy phù hợp ạ ? Tư vấn giúp e ạ! Tks !

  • Đúng rồi bạn, theo thông tư mới có hiệu lực từ 22/5 thì có chương trình dành riêng cho tiểu học, thcs và thpt. Nhưng hiện tại chương trình này đang đợi trường lên kế hoạch. Giờ phải đợi bạn nhé. Bạn để lại sdt để được tư vấn chi tiết hơn

 10. Cần gấp cái CC sư phạm, gọi lên hỏi thì gặp cô tên Thu/Thư gì đó, cô này nói anh đk đi, tháng tư có lớp, học nhanh các buổi tối trong vòng 2 tuần là xong. Nộp HS, HP xong hẹn 10/4 giờ hẹn tiếp 18/4. Mà giờ chỉ có lớp tối 2-4-6 với cả ngày CN. Tư vấn có tâm dữ.
  Giờ xem lại phiếu thu tiền thấy ghi: không trả học phí, bảo lưu 6 tháng. Bó tay cái trung tâm. Không đủ hv mở lớp là giữ tiền 6 tháng luôn à.

  • Chào bạn, bạn muốn hỏi về chương trình nào ạ. Bạn để lại sđt để được tư vấn chi tiết nhé

  • Dạ, chương trình này đang tạm dừng. Chị để lại SĐT để được tư vấn chi tiết và thông báo khi có lịch đào tạo lại ạ

  • nghiệp vụ sư phạm và quản ký giáo dục là 2 chương trình khác nhau ạ, trung tâm hiện tại đang tổ chức cả 2 khóa học này ạ, chị để lại SĐT để được tư vấn chi tiết ạ

 11. em đang học đại học nghành ngôn ngữ trung năm 2.giờ e muốn học thêm nvsp thì sao ạ,tư vấn giúp em,0339670xxx

  • Hiện tại đang đợi chương trình này chưa thông qua bạn nhé, bạn để lại sđt trung tâm sẽ tư vấn kỹ hơn cho bạn

  • Khoảng 2,5 đến 3 tháng bạn nhé. Bạn học chương trình nào ạ, bạn để lại SĐT để được tư vấn chi tiết ạ

 12. Mìng có bằng đại học ngành ngôn ngữ anh. Mình muốn dạy tại các trung tâm ngoại ngữ mình phải học chứng chỉ sư phạm nào. Xin cảm ơn

 13. Em tốt nghiệp ĐH ngành Ngôn Ngữ Anh. Em muốn học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để dạy tiếng Anh thì em nên chọn học chứng chỉ nào ạ? Mong được Trung Tâm tư vấn.

 14. Em tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ anh, giờ muốn học nghiệp vụ sư phạm để dạy học tự do thì đăng ký khóa học nào ạ, tư vấn giúp em nhé!

  • Bạn muốn học chương trình nghiệp vụ sư phạm gì? Bạn để lại sđt trung tâm sẽ gọi lại và tư vấn chi tiết cho bạn nhé

 15. Em học sư phạm tiếng anh giờ muốn học để chuyển sang dạy mầm non thì cần học nghiệp vụ mầm non hay quản lý ạ

  • Trong trường hợp của em, em có thể học nghiệp vụ sư phạm mầm non nhé. Còn chương trình quản lý dùng để mở trường, nhóm trẻ nhé. Em để lại SĐT trung tâm sẽ gọi lại tư vấn chi tiết cho em

 16. Cho e hỏi, hiện e tốt nghiệp cđ ngành tc ngân hàng. Nhưng e muốn học để có bằng sư phạm dạy them môn hoá. Bên mình có khoá học nào k ạ

  • Em để lại SĐT bạn phụ trách lớp sẽ gọi lại tư vấn và hướng dẫn em chi tiết nhé

 17. Mình sắp tốt nghiệp đại học sư phạm toán và mình muốn học thêm nghiệp vụ sư phạm mầm non. Trung tâm khi nào có lớp học ạ

  • Dạ, hiện tại trung tâm đang có lớp em nhé. Em để lại sđt để được tư vấn và hướng dẫn đăng ký học nhé

 18. Mình đã tốt nghiệp C Đ SP SỬ. NAY ĐANG DẠY TIỂU HỌC. CẦN HỌC CHỨNG CHỈ SP TIỂU HỌC. TRƯỜNG CÓ CẤP CC NÀY KO AH.
  097541xxxx. NHỜ TƯ VẤN GIÚP. XIN CẢM ƠN!

 19. Dạ em xin chào ạ…dạ tư vấn cho em với ạ…em học cao đẳng tiếng Hàn…em muốn học chứng chỉ dạy tiếng Hàn có được hông ạ…hay không đủ điều kiện ạ…

  • Dạ, anh cho điện thoại thiếu 1 số ạ. Anh gửi lại SĐT bên em tư vấn chi tiết cho anh ạ

 20. Mình muốn học chứng chỉ nvsp để dạy tiếng nhật ở trung tâm, mình chỉ tốt nghiệp cao đẳng, vậy có học được không ạ?

  • Trong trường hợp này bạn để lại sđt trung tâm sẽ gọi lại tư vấn chi tiết cho bạn nhé

 21. Em muốn đăng ký khóa học nghiệp vụ sư phạm tccn, e muốn làm giáo viên dạy tiếng trung ở các trung tâm, e đang ở đồng nai, mong được tư vấn. Cảm ơn

  • Chào anh Dũng, chương trình nghiệp vụ sư phạm TCCN theo thông tư 10 là phù hợp với bạn rồi ạ, ở ĐN bạn có thể đăng ký học tại CS Dĩ An Bình Dương nhé, gần trạm thu phí QL 1K. Anh để lại sđt trung tâm sẽ tư vấn và hướng dẫn chi tiết cho bạn nhé

 22. Mình có bằng cao đẳng sư phạm vật lý-tin học. Nay mình muốn học để có bằng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non và quản lý mầm non. Nhờ tư vấn ạ

  • Bạn để mở trường hay nhóm trẻ ạ, chủ nhật tuần này tức ngày mai có khai giảng lớp này. Bạn để lại sđt trung tâm sẽ tư vấn và hướng dẫn bạn đăng ký học nhé

 23. Mình muốn học tín chỉ để đi dạy tiếng nhật, thì nên học tín chỉ nào và trung tâm có nhận đào tạo không ak

  • Chào bạn, trung tâm không rõ nhu cầu của bạn. Bạn để lại số điện thoại trung tâm sẽ tư vấn chi tiết cho bạn nhé

 24. mình muốn học lấy chứng chỉ sư phạm để đi dạy tiếng anh ở trung tâm thì học lớp nào được vậy? mình đã có bằng cao đẳng bên nghành kỹ thuật ak.

  • Bạn học chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm TCCN theo thông tư số 10 nhé. Bạn để lại SĐT trung tâm sẽ gọi lại tư vấn chi tiết và hướng dẫn bạn đăng ký học ạ

  • Ở Biên Hòa bạn có thể đăng ký học tại địa chỉ 80GS1, P. Đông Hòa, Tx. Dĩ An, Bình Dương (gần trạm thu phí QL 1K) nhé. Bạn để lại SĐT trung tâm sẽ liên hệ và hướng dẫn bạn

 25. Mình muốn hỏi lớp học lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm CĐ, ĐH? Trung tâm cho mình thông tin thêm nhé. Số đt mình là xxxxxxx123

  • Dạ, Bạn đợi 1 lát. Trung tâm sẽ gọi lại tư vấn chi tiết và hướng dẫn bạn đăng ký học ạ. Cảm ơn bạn! Hẹn gặp lại bạn trong khóa học tại trung tâm

 26. mình muốn học lấy chứng chỉ sư phạm để đi dạy tiếng nhật ở trung tâm thì học lớp nào được vậy? xxxxxxx575

  • Dạ, bạn học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN nhé. Bạn đợi 1 lát trung tâm sẽ gọi lại tư vấn chi tiết cho bạn ạ

 27. mình ở vĩnh long muốn tham gia khóa học nghiệp vụ sư phạm này.
  Cho hỏi là có mở lớp chỉ dạy vào chủ nhật khong ạ

  • Dạ, trung tâm chỉ tổ chức lớp tại HCM thôi ạ, chị để lại SĐT trung tâm sẽ gọi lại tư vấn chi tiết ạ

 28. Dạ cho em hỏi ở Cần thơ trường có mở lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề không ạ? Em cảm ơn

  • Dạ, hiện tại bên trung tâm chưa có kế hoạch mở lớp này tại Cần Thơ ạ. Chị có thể sắp xếp lên HCM học ạ, chị để lại sdt trung tâm sẽ gọi lại tư vấn chi tiết cho chị ạ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 
Call / Zalo: 0968.433.499 (Hỗ trợ 24/7)Các khóa học khác ⇢

Chat Zalo OA
Chat Facebook
0938.550.020