Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ-ĐH

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ-ĐH. Chương trình ban hành theo thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

Nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ - ĐH(Mẫu chứng chỉ: Mặt sau)

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên(Mẫu chứng chỉ: Mặt trước)

 

Bảng điểm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viênBảng điểm kèm theo chứng chỉ

Xem thêm mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm TCCN

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ-ĐH
5 (100%) 1 vote
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ-ĐH vào lúc: September 26th, 2017 bởi VTE