Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN. Chương trình ban hành theo 10/2013/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghiệp vụ sư phạm giáo viên tccnChứng chỉ mặt sau

Nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

Chứng chỉ mặt trước

Bảng điểm nghiệp vụ sư phạm tccn

Bảng điểm kèm theo chứng chỉ

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN
5 (100%) 1 vote
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN vào lúc: December 14th, 2016 bởi VTE