Câu hỏi ôn tập lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ,ĐH K8

0
252

CÂU HỎI ÔN TẬP KHÓA NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM K8
(khóa thi ngày 07,08/01/2017)

Chuyên đề : Tâm lý học (đại cương + dạy học đại học) + Giao tiếp
1. Bằng những kiến thức đã học, anh (chị) hãy cho biết vai trò của những yếu tố tâm lý tích cực đối với người giảng viên khi lên lớp
2. Hãy phân tích tầm quan trọng của động cơ trong hoạt động học tập. Trong vai trò là giảng viên, anh dùng các cách thức nào để hình thành động cơ cho người học?
3. Hãy trình bày các nguyên tắc giao tiếp liên quan đến đạo đức nghề trong giao tiếp/ ứng xử sư phạm. Cho ví dụ minh họa của từng nguyên tắc.

Chuyên đề : Kỹ năng dạy học đại học
1. Phương pháp dạy học tích cực, lợi ích của phương pháp dạy học tích cực đem lại?
2. Yêu cầu đối với giảng viên đại học là gì? Trình bày một số nguyên tắc trong giảng dạy đại học
3.Phân biệt dạy học truyền thống và dạy học tích cực.

Chuyên đề : Sử dụng phương tiện và công nghệ
1. Vì sao phải đánh giá thông tin trên internet? Các tiêu chí khi đánh giá thông tin trên internet?
2. Các nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện và công nghệ trong dạy học ?
3. Trình bày yêu cầu chung và quy trình khi thiết kế bài trình chiếu bằng powerpoint.

Chuyên đề : Giáo dục học TG và Việt Nam
1. Một số quan điểm về phát triển giáo dục đại học trên thế giới hiện nay.
2. Nếu giả sử anh (chị) là Bộ trưởng giáo dục và đào tạo, Anh/Chị có những quyết sách gì để nâng cao chất lượng đào tạo đại học Việt Nam hiện nay?
3. Nếu thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay? Đề xuất một số vấn đề giải quyết thực trạng đó?

Chuyên đề : Đánh giá trong giáo dục đại học
1. Anh/Chị hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa hình thức đánh giá quá trình/phát triển với hình thức đánh giá tổng kết? Lấy một môn học cụ thể để làm rõ các hình thức này?
2. Theo Anh/Chị, vì sao kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học lại được xem là hình thức kiểm tra đánh giá nhằm: vì sự tiến bộ của người học; là một bộ phận của quá trình học tập; và để phân loại người học?
3. Theo Anh/Chị, hình thức kiểm tra đánh giá theo cách tiếp cận năng lực có đặc điểm gì? Các bài KTĐG theo hướng tiếp cận năng lực có thể gồm các dạng/phương pháp nào? Cho ví dụ về một đề bài kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực trong 1 môn học cụ thể?
4. Hãy chọn một môn học mà Anh/Chị đang hoặc sẽ giảng dạy và thực hiện các yêu cầu sau:
– Xác định khoảng 3-4 mục tiêu học tập cho môn học đó?
– Xây dựng một kế hoạch kiểm tra, đánh giá chi tiết và phù hợp cho môn học đó sao cho các hình thức và phương pháp KTĐG đưa ra trong kế hoạch đo lường được các mục tiêu học tập đã nêu?

Chuyên đề : Giáo dục học đại cương
1. Vì sao nói “Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt”
2. Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách? cách? Bằng kiến thức của mình, anh/ chị hãy lý giải tại sao có những cặp song sinh có cùng hoàn cảnh sống, môi trường giáo dục nhưng lại có nhân cách khác nhau?
3. Kể tên các nguyên lý giáo dục?

Chuyên đề : Lý luận dạy học đại học
1. Bản chất của quá trình dạy học đại học.
2. Thiết kế một kế hoạch một bài dạy (nội dung nhỏ) trong lĩnh vực mà bạn công tác.
3. Hãy lấy một ví dụ cụ thể về mối liên hệ nghịch trong và liên hệ nghịch ngoài của quá trình dạy học
4. Bằng lý luận và thực tiễn, qua một nội dung chuyên môn cụ thể của mình anh (chị) hãy trình bày các khâu của quá trình dạy học

Chuyên đề : Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo
1. Theo Anh/Chị, những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục…nào có ảnh hưởng quan trọng đến các CTĐT tại các trường cao đẳng, đại học mà Anh/Chị đang công tác hiện nay?
2. Chọn 1 môn học cụ thể mà Anh/Chị đã, đang và sẽ giảng dạy ở bậc cao đẳng, đại học để viết ra 3 mục tiêu về kiến thức, 2 mục tiêu về kỹ năng liên quan đến môn học?
3. Nêu các bước thiết kế chương trình đào tạo? Theo Anh/Chị, tại sao các trường cao đẳng, đại học phải tiến hành bước khảo sát nhu cầu chương trình đào tạo? Cho ví dụ minh họa để phân tích cụ thể?
4. So sánh cách tiếp cận nội dung và cách tiếp cận phát triển trong phát triển chương trình đào tạo? Cho ví dụ minh họa?

Ghi chú: Câu hỏi ôn tập không phải là câu hỏi thi. Liên hệ để biết thêm thông tin
Like fanepage của trung tâm để theo dõi thông tin về kết quả thi và lịch cấp chứng chỉ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây