Thông báo về việc nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán 2020

0
278

CÔNG TY CP GIÁO DỤC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT

Số:      /2019/TB-VTE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2019                         

THÔNG BÁO

V/v nghỉ tết dương lịch và Nguyên đán Canh Tý 2020

Căn cứ kế hoạch hoạt động công ty;

Căn cứ kế hoạch đào tạo, lịch dạy và học của giảng viên, học viên

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên, giảng viên và học viên sắp xếp kế hoạch làm việc, giảng dạy và học tập tại trung tâm. VTE thông báo kế hoạch nghỉ tết dương lịch và nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như sau:

 1. 1.Đối với Cán bộ nhân viên
 • Nghỉ tết dương lịch:

Nghỉ 1 ngày, 01/01/2020 (tức ngày thứ Tư)

 • Nghỉ tết âm lịch:

Nghỉ 15 ngày, từ ngày 15/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (Tức từ ngày 21 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 âm lịch)

Các văn phòng bố trí trực đến hết hết ngày 17/01/2020 (tức hết ngày 23 tháng chạp)

 1. 2.Kế hoạch học tập
 • Nghĩ tết dương lịch: 1 ngày, 01/01/2020
 • Nghỉ tết âm lịch đến hết 08/02/2020 và 09/02/2020 bắt đầu học lại (Tức ngày 16 tháng giêng âm lịch)

Lưu ý: Kế hoạch học tập có thể thay đổi cho phù hợp

 1. 3.Các văn phòng và các cá nhân cần lưu ý công việc:
 • Hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch và các vấn đề liên quan
 • Tổ chức vệ sinh và sắp xếp khu vực văn phòng và phòng học, kiểm tra các phòng học, thiết bị văn phòng…
 • Lưu trữ hồ sơ các lớp và sắp xếp cho hợp lý, bàn giao lại hồ sơ, chứng chỉ (nếu có) cho nhân viên được phân công trực.
 • Viết bảng thông báo dán trước cửa văn phòng và thông báo trên website, fanpage
 • Tổ chức khai xuân vui vẻ tại các văn phòng vào ngày mùng 6 âm lịch
 • Vì công ty đã chủ động cho nghỉ dài hạn nên các cá nhân cần thực hiện theo đúng như kế hoạch đã thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2019

GIÁM ĐỐC
(đã ký)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây