Bảng điểm nghiệp vụ sư phạm TCCN K27/2017

Trung tâm thông báo kết quả thi lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp K27/2017. Trung tâm sẽ thông báo (khi có chứng chỉ) để các anh chị nhận trực tiếp tại trung tâm hoặc đăng ký nhận chứng chỉ qua đường bưu điện
Ghi chú: khi lên nhận chứng chỉ các anh/chị vui lòng mang theo CMND

Click để xem Bảng điểm lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN K27/2017

Bảng điểm nghiệp vụ sư phạm TCCN K27/2017
Đánh giá của bạn
Bảng điểm nghiệp vụ sư phạm TCCN K27/2017 vào lúc: December 19th, 2017 bởi VTE