Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Boi-duong-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông...

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II Theo Thông tư số: 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch...

Khóa học khác