0938.85.53.52

Tuesday, February 25, 2020
Trang chủ Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập bảo mẫu, nghiệp vụ sư phạm mầm non, khóa thi tháng 12/2016

CÂU HỎI ÔN TẬP CUỐI KHÓA (Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non K5,6 và bảo mẫu K8,9) Các khóa thi trong tháng 12....

Câu hỏi ôn tập cuối khóa lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN K20/1016

CÂU HỎI ÔN TẬP CUỐI KHÓA LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN K20 (Khóa thi dự kiến ngày 18/12/2016) MÔN ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Các...

Câu hỏi ôn tập hiệu trưởng mầm non, khóa thi 18/12/2016

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP HIỆU TRƯỞNG MẦM NON (Khóa K4, Thi ngày 18/12/2016) Chuyên đề: Một số vấn đề lý luận về QLGD và QL...

Câu hỏi ôn tập lớp quản lý mầm non, khóa thi 18/12/2016

CÂU HỎI ÔN TẬP: LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON (Khóa K7, thi ngày 18/12/2016) Module 1 : Đường lối phát triển giáo dục và đào...