Câu hỏi ôn tập lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN, K27.

0
272

Câu hỏi ôn tập lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN, Khóa 26 Tổ chức thi ngày 4/9/2017 và 6/9/2017

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC
1. Các ứng dụng của CNTT trong quá trình dạy – học, ưu điểm của việc ứng dụng CNTT trong việc dạy học
2. Các khó khăn của việc ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học, hướng khắc phục các khó khăn trên
3. Vì sao phải đánh giá thông tin trên internet, các tiêu chí sử dụng khi đánh giá thông tin trên internet
4. Yêu cầu chung và quy trình khi thiết kế bài trình chiếu bằng powerpoint?

CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG PTKT&CN DẠY HỌC
1. Trình bày các nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học
2. Tính chất của phương tiện dạy học, vị trí, vai trò của phương tiện dạy học trong quá trình giảng dạy
3. Các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng phương tiện dạy học, quy trình lựa chọn và sử dụng PTDH trong quá trình giảng dạy

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG DẠY HỌC
1. Thế nào là phương pháp sư phạm tích cực, lợi ích phương pháp sư phạm tích cực đem lại.
2. Phân biệt phương pháp dạy học truyền thống (hướng vào người thầy) và phương pháp sư phạm tích cực (hướng vào người trò)
3. Theo Anh/Chị thế nào là một giờ giảng hiệu quả, và để có một giờ giảng hiệu quả người giáo viên cần làm những công việc gì?
4. Trình bày một số kỹ thuật dạy học tích cực: kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật bể cá, kỹ thuật động não, phương pháp đóng vai

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP
1. Nguyên lý giáo dục Việt Nam. Lấy ví dụ liên hệ thực tiễn.
2. Anh/ Chị hãy giải thích tại sao giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt?
3. Các mâu thuẫn cơ bản của quá trình dạy học. Các biện pháp khắc phục của từng mâu thuẫn.

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
1. Vẽ sơ đồ và giải thích chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng?
2. Có quan điểm cho rằng: “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng chính là hoạt động sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục”. Anh/chị có quan điểm như thế nào về nhận định này
3. Anh/chị hãy xây dựng khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho một vấn đề còn hạn chế, bất cập nào đó trong dạy học mà anh/chị quan tâm. (lưu ý: áp dụng quy trình đã học; nộidung tối thiểu cần trình bày được: hiện trạng, giải pháp thay thế, vấn đề nghiên cứu, thiết kế, đo lường)

CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC
1. Theo anh/chị, quá trình dạy học nói chung và quá trình dạy học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng có sự khác biệt không? Lấy ví dụ minh họa.
2. Với vai trò là một cán bộ quản lý giáo dục, anh/chị hãy cho biết:
– Cần thực hiện những nội dung cơ bản nào để quản lý hiệu quả hoạt động giảng dạy của giáo viên?
– Trong các nội dung đó, đâu là nội dung phức tạp và có tác động lớn nhất đến hiệu quả quản lý? Vì sao?
4. Tầm quan trọng của mục tiêu dạy học? Cho ví dụ minh họa đối với từng yếu tố?

CHUYÊN ĐỀ TÂM LÝ VÀ GIAO TIẾP SƯ PHẠM
1. Phân tích các thành tố tâm lý của hoạt động dạy? Từ đó rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong dạy học?
2. Phân tích bản chất của phong cách dân chủ trong giao tiếp sư phạm và cho biết ảnh hưởng của nó đến đối tượng giao tiếp? Cho ví dụ minh họa?
3. Nguyên nhân giao tiếp không thành công của người giáo viên và cách khắc phục? Cho ví dụ một tình huống giao tiếp không thành công và cách giải quyết.

Ghi chú: Câu hỏi ôn tập không phải là câu hỏi thi, liên hệ trung tâm đề biết thêm thông tin

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây