Đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp các bậc

Theo các thông tư số: - Thông tư số: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp...
Nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ - ĐH

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Nghiệp vụ sư phạm là chương trình bồi dưỡng dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp...
nghiep-vu-su-pham-day-nghe

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề là chương trình dành cho: - Giáo viên dạy nghề tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề,...
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ – ĐH

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ-ĐH Căn cứ thông tư số 12/2013/TT--BGD&ĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...
Nghiệp vụ sư phạm giáo viên tccn

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

Nghiệp vụ sư phạm là gì? Tại sao phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm TCCN - Nghiệp vụ sư phạm là chương trình...

Khóa học khác