Đào tạo an toàn xây dựng

Đào tạo an toàn xây dựng

Lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy

THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ PCCC ♦ HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Ở ĐÂU TỐT NHẤT...

Đào tạo an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP   Thời gian qua, công tác an toàn...

Lớp quản lý tòa nhà

LỚP QUẢN LÝ TÒA NHÀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO  KHÓA HỌC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ TÒA NHÀ -  Căn cứ nghị...

Lớp nghiệp vụ xăng dầu

THÔNG BÁO  “V/v tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch cấp Giấy chứng nhận các lớp về nghiệp vụ trong kinh doanh xăng dầu...

Lớp học thí nghiệm xây dựng và quản lý phòng thí nghiệm

LỚP HỌC THÍ NGHIỆM VIÊN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO MỞ...

Lớp học quản lý vận hành nhà chung cư

LỚP HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ...

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc khối lượng và lập dự toán

 LỚP HỌC NGHIỆP VỤ ĐO BÓC VÀ LẬP DỰ TOÁN CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ...

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

LỚP HỌC CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU 43 VÀ NGHỊ ĐỊNH 63 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ...

Lớp học nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng

LỚP HỌC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG...

Lớp bồi dưỡng môi giới, định giá, quản lý sàn bất động sản

LỚP HỌC MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ SÀN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT THÔNG BÁO ĐÀO TẠO...

Khóa học khác