Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập lớp quản lý mầm non K11, khóa thi 30/7/2017

      ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP QUẢN LÝ MẦM NON Khóa thi dự định tổ chức ngày 30/07/2017 MODULE 1: ĐƯỜNG LỐI PHÁT...
Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập lớp nghiệp vụ hiệu trưởng mầm non K5

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP HIỆU TRƯỞNG MẦM NON K5 Khóa thi ngày 21/05/2017 Lưu ý: 1. Anh/chị nào còn thiếu học phí, hồ sơ vui lòng...
Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập lớp quản lý mầm non K7

CÂU HỎI ÔN TẬP KHÓA HỌC QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON K7 (Khóa thi tổ chức ngày 14/05/2017) Lưu ý: Anh/chị nào còn thiếu học phí, hồ...
Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN K21/2017

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN. Khóa thi kết thúc ngày 29/4/2017 và 7/5/2017 CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP VÀ...
Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập lớp nghiệp vụ sư phạm Giảng viên CĐ, ĐH K9

Câu hỏi ôn tập cuối khóa lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên dạy CĐ - ĐH. Khóa thi kết...
Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ,ĐH K8

CÂU HỎI ÔN TẬP KHÓA NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM K8 (khóa thi ngày 07,08/01/2017) Chuyên đề : Tâm lý học (đại cương + dạy học đại học)...
Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập bảo mẫu, nghiệp vụ sư phạm mầm non, khóa thi...

CÂU HỎI ÔN TẬP CUỐI KHÓA (Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non K5,6 và bảo mẫu K8,9) Các khóa thi trong tháng 12....
Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập cuối khóa lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN K20/1016

CÂU HỎI ÔN TẬP CUỐI KHÓA LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN K20 (Khóa thi dự kiến ngày 18/12/2016) MÔN ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC Các...
Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập hiệu trưởng mầm non, khóa thi 18/12/2016

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP HIỆU TRƯỞNG MẦM NON (Khóa K4, Thi ngày 18/12/2016) Chuyên đề: Một số vấn đề lý luận về QLGD và QL...
Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập lớp quản lý mầm non, khóa thi 18/12/2016

CÂU HỎI ÔN TẬP: LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON (Khóa K7, thi ngày 18/12/2016) Module 1 : Đường lối phát triển giáo dục và đào...

Khóa học khác