Dành cho học viên

Dành cho học viên

Chủ đề trường mầm non – tuần 2: Phần 5

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2017 Môn : Làm quen chữ cái Đề tài : Tập tô...

Chủ đề trường mầm non – tuần 2: Phần 4

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2017 Môn :  Giáo dục âm nhạc. Làm quen văn học. Đề...
chu-de-truong-mam-non

Chủ đề trường mầm non – tuần 2: Phần 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2017 Môn:  Hoạt động tạo hình * Đề tài : Vẽ cô...
chu-de-truong-mam-non

Chủ đề trường mầm non – tuần 2: Phần 2

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY Thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2017 Môn:  Khám phá khoa học * Đề tài :  Lớp lá...
chu-de-truong-mam-non

Chủ đề trường mầm non – tuần 2: Phần 1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON CHỦ ĐỀ NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ (Tuần II: Từ 18/09/2017 đến 22/09/2017) Tên hoạt động Thứ...
giao-an-mam-non

Giáo án mầm non – Tổng hợp các chủ đề trong năm

 THỜI GIAN BIỂU THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2017 - 2018 (LỚP LÁ) Ghi chú: - Giáo án tổng hợp lại từ nhiều nguồn,...
chu-de-truong-mam-non

Chủ đề trường mầm non – tuần 1: Phần 5

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017 Môn : Làm quen chữ cái. Đề tài:  Làm quen chữ...
chu-de-truong-mam-non

Chủ đề trường mầm non – tuần 1: Phần 4

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2017 Môn :  Làm quen văn học – Giáo dục âm...
chu-de-truong-mam-non

Chủ đề trường mầm non – tuần 1: Phần 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017 Môn: Hoạt động tạo hình Đề tài:  - Vẽ trường mầm...
chu-de-truong-mam-non

Chủ đề trường mầm non – tuần 1: Phần 2

TÊN CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀY HỘI BÉ ĐẾN TRƯỜNG (TUẦN I: TỪ NGÀY 11/09/2017 -> 15/09/2017) (Tiếp theo phần 1) KẾ HOẠCH TỔ CHỨC...

Khóa học khác